Call Center +386 458 35 800

Terms and Conditions

Dodadno: 06.04.2015

1. Obdobje najema
2. Počitniški dom
3. Cene in plačila
4. Davki, valute in turistične takse
5. Varnostni paket z zavarovanjem v primeru odpovedi
6. Odpovedi rezervacije / Spremembe
7. Stroški elektrike in telefonska
8. Pologi in plačila na račun za stroške porabe
9. Končno čiščenje
10. Škoda
11. Napake, pritožbe in rešitve
12. Novasol kot agent
13. Lokacija
14. Izredni dogodki
15. Dodatne informacije
 

Blagovna znamka Hisanamorju in spletni portal hisanamorju.si je v lasti agencije Neptun.d.o.o., Delavska ulica 1, Jesenice, ki v pogodbenem razmerju s stranko-najemnikov nastopa kot posrednik za prodajo apartmajev danskega partnerja Novasol A/S, Virumgårdsvej 27, 2830 Virum, Denmark. Novasol je zelo priznano in zanesljivo podjetje z več kot 40-letnimi izkušnjami na področju prodaje apartmajev in počitniških hiš. Razpolagajo z več kot 40.000 objekti v 29-ih evropskih državah.


SPLOŠNI POGOJI NAJEMA HISANAMORJU - NOVASOL 2015

Najemna pogodba, ki jo sklenete z agencijo Neptun kot posrednikom, se začne z vami kot najemnikom in z lastnikom počitniškega doma kot najemodajalcem. Ti pogoji najema veljajo za najemne pogodbe, ki so bile sklenjene med lastnikom počitniškega doma, najemnikom in agencijo Neptun / Novasol-om kot posrednikom. Novasol deluje samo kot posrednik in je odgovoren le kot tak. Najem počitniških domov, katerih posrednik je Novasol, mora biti vedno v skladu z naslednjimi pogoji, ki predstavljajo pogodbeno podlago med lastnikom počitniškega doma in najemnikom, skupaj z »Dobro je vedeti«. Dodatki k najemni pogodbi so veljavni le, če se pojavijo v pisni obliki. V kolikor se odločite za nakup dodatnih storitev k pogodbi ali če boste prejeli dodatne storitve k pogodbi, kot so vstopnice za vodni park, zabaviščni park ali podobno, bodo te storitve predstavljale dogovor med vami kot najemnikom in lastnikom počitniškega doma ali povezovalca storitve. Te storitve niso predmet najemnih pogojev, ki urejajo pogodbo med najemnikom in Novasol-om.


Uvod

Pred začetkom počitnic v počitniškem domu mora najemnik prejeti najemno pogodbo, ki med drugimi vsebuje potovalne smeri in natančna navodila kraja kjer se pridobi ključ počitniškega doma. Na dan rezervacije počitniškega doma mora biti najemnik star najmanj 18 let. Pri potovanjih sestavljenih iz mladinskih skupin mora biti najemnik počitniškega doma star najmanj 21 let na dan rezervacije.

 

1. Obdobje najema

Čas prihoda in odhoda, navedenega v sporazumu o najemu, se uporablja v vsakem trenutku. Najemniški dokumenti vsebujejo podatke o času v katerem je počitniški dom pripravljen za prihod. Počitniški dom mora biti vedno izpraznjen do 10:00 na dan odhoda. Ključ je običajno predan le, ko je v celoti poravnana najemnina in ob predložitvi prvotnega najemniškega sporazuma.

 

2. Počitniški dom
 

2.1 Velikost počitniškega doma

Navedeni kvadratni metri hiše so izračunani na osnovi zunanjih meritev posesti.


2.2 Število gostov

V vsakem trenutku je počitniški dom in pripadajoče posestvo lahko zasedeno z ne več kot številom oseb navedenih v katalogu, na spletni strani in v najemni pogodbi. Ta številka vključuje tudi otroke, ne glede na njihovo starost. Izvzete so hiše z možnostjo dodatnega otroka (starega manj kot 4 leta) brez doplačila. Ta možnost je lahko podana s strani prodajne ekipe, ko se počitniški dom rezervira in je razvidna iz podatkov, ki jih je možno videti na spletu. V kolikor je zemljišče zasedeno z več osebami kot je dovoljeno, ima lastnik počitniškega doma ali Novasol pravico odsloviti dodatne osebe brez predhodnega obvestila. Če najemnik ne ravna v skladu s tem v 12ih urah od najave, ima lastnik počitniškega doma in/ali Novasol pravico prekiniti najemno pogodbo s takojšnjim učinkom in odsloviti vse osebe brez predhodnega obvestila in brez povrnitve najemnine.

Novasol predvsem zagotavlja počitniške domove za družine in pare. Mlade skupine, to pomeni najmanj 6 oseb ki so večinoma mlajše od 21 let, so seveda dobrodošle, vendar se morajo te skupine najaviti kot mlada skupina najkasneje takrat, ko se sklene najemna pogodba. Novasol ali lastnik počitniškega doma ima pravico zavrniti skupino, v kolikor ni bilo predčasno obveščeno, da gre za mlado skupino.


2.3 Šotori in prikolice

Prepovedano je postavljanje šotorov, prikolic in podobnega na/ob zemljišče počitniškega doma. Lastnik počitniškega doma ali Novasol ima pravico zahtevati takojšnjo odstranitev. Če najemnik takoj ne ravna v skladu z navodili, ima lastnik in/ali Novasol pravico prekiniti najemno pogodbo s takojšnjim učinkom in odsloviti vse goste brez predhodnega obvestila in brez vračila najemnine.

 

2.4 Hišni ljubljenčki in alergije

V nekaterih hišah niso dovoljene domače živali. Vendar pa niti lastnik počiniškega doma niti Novasol ne more zagotoviti, da v prejšnjih priložnostih v hiši ni bilo domačih živali ali da lastnik počitniškega doma nima hišnega ljubljenčka. Novasol ne prevzema odgovornosti za najemnikove alergijske reakcije v kateremkoli od počitniških hiš.

 

2.5 Hrup

V bližini počitniških domov lahko najemniki nepričakovano doživijo hrup zaradi gradbišč, prometa in podobno. Niti lastnik počitniškega doma niti Novasol nista odgovorna za hrup.

 

2.6. Čoln

Če lastnik počitniškega doma postavi čoln na najemnikovo razpolago, s tem da je najemnik izposojevalec, je najemnik odgovoren za uporabo čolna in da je vsa zakonsko obvezna oprema prisotna med plovbo. Sporazumi o najemu čolna med lastnikom počitniškega doma in tretjo osebo, so nepomembni za Novasol. Če uporaba čolna zahteva obvezno pomorsko licenco ali podobno, je najemnik odgovoren za predložitev takšnih dokumentov, če se to od njega zahteva.

Vse osebe, ki uporabljajo čoln, morajo nositi rešilne jopiče. Najemnik je odgovoren, da vsakdo uporablja rešilni jopič; lastnik počitniškega doma in Novasol nista dolžna postaviti rešilne jopiče v najemnikovo uporabo. Najemnik zato ne more biti prepričan, da počitniški dom vsebuje zadostno število rešilnih jopičev za vse uporabnike. Otroci pod 16. letom starosti lahko uprablajo čoln le v spremstvu odrasle osebe. Iz varnostnih razlogov mora najemnik slediti vsem navodilom s strani lastnika počitniškega doma ali Novasol-a glede uporabe čolna.

Po vaski uporabi čolna mora najemnik zapustiti plovilo na odgovoren način in nad mejo za visoko plimovanje. Lastnik počitniškega doma in Novasol nista odgovorna za nesreče in poškodbe povezane z uporabo čolna.

 

2.7 Bazen

Iz varnostnih razlogov mora najemnik slediti vsem navodilom s strani lastnika počitniškega doma ali Novasol-a glede uporabe bazena, v kolikor ga počitniški dom vsebuje. Najemnik je odgovoren za kakršno koli uporabo bazena. Otroci ne smejo biti prisotni v bazenu brez nadzora odrasle osebe.

 

3. Cene in plačila

Razen če ni drugače navedeno, so vse cene navedene v evrih (€), na hišo, na teden.

Rezervacija mora biti takojšnja, ne glede na vrsto rezervacije. Ko je najemnik izvedel zahtevek za rezervacijo, bo agencija Neptun po elektronski pošti poslala ponudbo s podatki za plačilo, znesek pa se zaračuna v enem kosu (znotraj 60 dni do odhoda) ali v dveh kosih (več kot 60 dni do odhoda).  Ko je najemnikova rezervacija sprejeta, bo Novasol oz. agencija Neptun poslala potrditev rezervacije, znesek pa se zaračuna v enem ali dveh obrokih, glej spodaj. Najemna pogodba bo poslana s strani agencije Neptun, ko bo plačan zahtevan znesek.

 

3.1 rezervacije 60 ali več dni pred prihodom

Za rezervacije narejene 60 dni ali več pred začetkom najemnega obdobja, veljajo naslednji pogoji:

Prvi obrok v višini 30% celotnega zneska zapade takoj in mora doseči agencijo Neptun v najkrajšem možnem času, saj do prejema plačila rezervacija namestitvenega objekta ni narejena in je na spletni strani še vedno označen kot prost termin (glej točko 3.3). Drugi obrok, ki znaša preostalih 70% zneska zapade v plačilo najpozneje 45 dni pred začetkom najemnega obdobja.

 

3.2 rezervacije znotraj 60 dni pred prihodom

Za rezervacije narejene kasneje kot 60 dni pred začetkom najemnega obdobja, veljajo naslednji pogoji:

Celotni znesek zapade takoj, plačilo pa mora preveti agencija Neptun v najkrajšem možnem času (glej točko 3.3). Če ni drugače navedeno v katalogu, na spletni strani ali v ceniku, je navedeni znesek brez elektrike, nafte, plina in podobno ter tudi brez ogrevanja vode. Objekti na Hrvaškem, Sloveniji, Črni Gori, Albaniji in povečini tudi v Italiji imajo vsa doplačila vključena v ceno.

 

3.3 Opcijska rezervacija

Od poslanega zahtevka za rezervacijo, do prejema plačila na strani agencije Neptun lahko v vmesnem času želeni namestitveni objekt rezervira tudi neka druga stranka, zato je smiselno, da se plačilo opravi v najkrajšem možnem času, ali pa se kontaktira agencijo Neptun, da objekt »zablokira« oz. naredi t.i. »opcijsko rezervacijo«, kar pomeni, da na spletni strani objekt v želenem terminu ne bo viden na voljo drugim strankam. Opcijska rezervacija se lahko naredi za 48 ur in za vse rezervacije do največ 14 dni pred začetkom najemnega obdobja.

 

4. Davki, valute in turistične takse

Ob jasni dokumentaciji, je Novasol upravičen za povečanje najemnine v primeru povišanja cen, povišanih davkov, pristojbin in nihanja deviznih tečajev. Če se spremeni valuta države v kateri se nahaja počitniški dom v primerjavi z valuto, ki se uporablja za plačilo najemnika v skladu s katalogom, spletno stranjo in/ali cenikom, se najemnina lahko poveča z enakim odstotkom kot se je povečala vrednost valute uporabljene v katalogu in/ali ceniku. To stanje najemniku ne upraviči odpovedati najemne pogodbe.

 

5. Varnostni paket z zavarovanjem v primeru odpovedi

Ko najemnik rezervira počitniški dom, je samodejno pokrit z varnostnim paketom, ki je vključen v ceno. S tem varnostnim paketom želi Novasol najemniku ponuditi najboljšo možno varnost, ki preko Novasol-a najame počitniški dom. Naslednji pogoji veljajo za odpovedno zavarovanje:

5.1.1 Zavarovanje velja v tistih primerih, ko je najemnikovo bivanje v počitniškem domu onemogočeno ali v veliki meri oteženo:

a. če osebe navedene v najemni pogodbi ali njihovi zakonci, otroci, starši, bratje, sestre, stari starši, vnuki, snaha, zet, tast, tašča preminejo, zbolijo za akutno boleznijo ali dobijo hudo telesno poškodbo, ki zahteva hospitalizacijo, predpisano ležanje v postelji s strani zdravnika ali kaj podobnega značaja. Akutna bolezen je novo pridobljena bolezen, utemeljen sum novo pridobljene bolezni ali nepričakovano poslabšanje obstoječega stanja ali kronične bolezni.

b. če je bila povzročena velika škoda na najemnikovem domu zaradi požara ali vloma; ali zaradi požara, vloma ali stavke v nasprotju s kolektivno pogodbo v najemnikovem lastnem podjetju.

5.1.2 Kritje odpovednega zavarovanja je odvisno od naslednjih pogojev:

a. Najemnik mora o bolezni obvestiti Novasol najpozneje v 24ih urah po pojavu bolezni, bodisi v pisni obliki ali po telefonu; Novasol mora biti o odpovedi obveščen najpozneje opoldne na dan prihoda navedenega v najemni pogodbi.

b. Novasol mora prejeti obvestilo, ki upravičuje odpoved, npr. zdravniško izjavo, mrliško ali policijsko poročilo, najpozneje 3 dni (72 ur) od trenutka obvestila. Taksa za izdajo zdravniške izjave mora biti poravnana s strani najemnika.

5.1.3 Najemnik je krit od časa rezervacije do njegovega prihoda v počitniški dom. Kritja ni več po začetku najemnega obdobja, niti po predčasnem odhodu zaradi zgoraj navedenih pogojev.

5.1.4 V primeru nezgode, ki je bila dokumentirana na Novasol, se najemniku povrne celotni znesek, znižan za 50 €.

5.1.5 Drugi stroški v zvezi z nezgodo ne bodo kriti. Priporočljivo je, da najemnik stopi v stik s svojo potovalno agencijo ali zavarovalnico v zvezi z zavarovanji. Vsa vprašanja, ki se nanašajo na odpovedno zavarovanje bodo usmerjena na Novasol in njihovo 'garancijo brez tveganja' v primeru brezposelnosti in novega imenovanja

5.2.1 Da bi bila 'garancija brez tveganja' uporabna, veljajo naslednji pogoji:

a. Najemnika je prizadela neprostovoljna brezposelnost, ali

b. Najemnik nima možnosti izkoristiti počitnic v rezerviranem obdobju zaradi novega imenovanja.

5.2.2 'Garancija brez tveganja' se uporablja samo, če Novasol prejme dokumentacijo o nezgodi, glej klavzule:

5.2.1 a in b, najkasneje v 8ih dneh pred začetkom najemnega obdobja.

5.2.3 Če 'garancija brez tveganja' stopi v veljavo, lahko najemnik izbere:

a. prenos najemnega dogovora tretji osebi brez dodatnih stroškov, ali

b. preklic najemnine in prejem polnega vračila ob plačilu pristojbin v višini 50 €.

5.2.4 Če lastnik počitniškega doma ne more dati počitniškega doma na razpolago najemniku kot je dogovorjeno, v takojšnjo veljavo stopi 'garancija brez tveganja' in v takih primerih bo Novasol dal najemniku na voljo drugačen počitniški dom, v kolikor bo to mogoče.

5.2.5 Če je nadomestna hiša, ki je na razpolago najemniku, cenejša od prvotne, se najemniku povrne razlika.

5.2.6 'Garancije brez tveganja' ni mogoče uveljaviti v primeru višje sile. Za zagotovljeno vračilo denarja velja naslednje:

5.3.1 Zagotovljeno vračilo denarja velja samo za počitniške domove z notranjim bazenom. Denar se izplača samo v primerih, ko ima počitniški dom tako resne napake, da jih ni mogoče takoj popraviti in da je uporaba počitniškega doma očitno zmanjšana, npr. če je bazen neuporaben ali če je ogrevalni sistem v okvari.

5.3.2 Da bi bilo zagotovljeno vračilo denarja, veljajo naslednji pogoji:

a. Najemnik se pritoži takoj in v času bivanja v počitniškem domu,

b. Novasol ni odpravil napake v roku 24ih ur od najemnikove pritožbe, in

c. položaja ni mogoče pripisati najemniku.

5.3.3 Zagotovljeno vračilo denarja velja od dneva, ko Novasol prejme pritožbo in do konca najemnega obdobja.

5.3.4 Če zagotovljeno vračilo denarja stopi v veljavo, lahko najemnik izbere:

a. izprazniti počitniški dom in prejeti vračilo sorazmernega deleža najemnine, enakega preostalim dnem najemnega obdobja, ali

b. imeti na razpolago nadomestno hišo. Če je nadomestna hiša, ki je na razpolago najemniku, cenejša od prvotne, se najemniku povrne razlika. Razlika je ocenjena sorazmerno s preostalim delom najemnega obdobja.

5.3.5 Če zagotovljeno vračilo denarja stopi v veljavo, najemniku ni potrebno plačati za končno čiščenje ob izpraznitvi prvotnega počitniškega doma.

5.3.6 Zagotovljeno vračilo denarja ni možno uveljaviti v primeru višje sile. Naslednji pogoji veljajo za Novasol-ovo 'zagotovilo najboljše cene':

5.4.1 Zagotovilo najboljše cene se lahko uveljavlja, če je rezervirani počitniški dom lahko rezerviran v istem obdobju, vendar za nižjo ceno v isti valuti, v drugem katalogu ali na spletnem portalu v najemnikovi domovini.

5.4.2 Če zagotovilo najboljše cene stopi v veljavo, bo najemnik prejel vračilo za razliko v ceni.

5.4.3. Zagotovila najboljše cene ni možno uveljaviti, če razlika v ceni nastane zaradi davkov, povečanja pristojbin ali nihanja deviznega tečaja.

 

6. Odpovedi rezervacije / Spremembe

6.1 Odpoved se opravi samo pisno in se izvaja samo od dne, ko ga agencija Neptun / Novasol prejme.

6.2 Če je čas najema odpovedan zaradi zadeve, ki ni zajeta v Novasol zavarovalni paket, glejte klavzulo 5, bodo zaračunane sledeče kazni

6.2.1 Če je počitniški dom za 14 ali več oseb, se izvedejo naslednje pristojbine:

a) Od dneva rezervacije, do 70 dni pred začetkom najemnega obdobja 25% celotnega najemnega zneska.

b) Od 69 dni pred začetkom najemnega obdobja 100% celotnega najemnega zneska.

6.2.2 Za druge počitniške domove se zaračunajo naslednji zneski:

a) Od dneva rezervacije do 70 dni pred začetkom najemnega obdobja 10% od celotnega najemnega zneska (vendar ne manj kot 50 €)

b) Od 69 do 40 dni pred začetkom najemnega obdobja 25% celotnega najemnega zneska (vendar ne manj kot 50 €)

c) Od 39 dni pred začetkom najemnega obdobja 100% od celotnega najemnega zneska.

Če Novasol ne prejme pisne odpovedi, celotni najemni znesek zapade v plačilo, čeprav se počitniški dom ne uporablja.

6.3  Če je počitniški dom oddan nekomu drugemu, po polni najemni ceni, se pristojbine omenjene v odstavku 6.2.c lahko zmanjšajo na 25% od celotnega najemnega zneska (vendar ne manj kot 50 €)

V primeru, da se počitniški dom ne odda nekomu drugemu, se zaračunajo pristojbine omenjene v odstavku 6.2

6.4 Čas prekinitve, za dneve omenjene v odstavkih 6.2 in 6.3, je tik pred polnočjo

6.5 Če v istem času in po enaki cenik, najemnika lahko nadomesti drug najemnik, Novasol sprejme spremembo imena, proti plačilu pristojbine 50 €. Potrditev spremembe mora biti v pisni oblik. Pristojbina ne bo zaračunana, v primeru, da je zadeva krita v Novasol garanciji brez tveganja.

6.6 V največji možni meri, bo Novasol nadomestil staro pogodbo o najemu z novo (rebooking), do 40 dni pred potrditvijo najemnega obdobja, proti plačilu pristojbine v znesku 50 €. Kakršna koli sprememba prvotne najemne pogodbe, na in po 40 dnevu od potrditve najemnega obdobja, se bo smatrala kot odpoved (glej zgoraj navedene pogoje) , kateri bo sledila nova rezervacija.

 


7. Stroški elektrike in telefonska


7.1 Elektrika

V počitniških domovih, kjer poraba električne energije ni vključena v najemno ceno (glej simbole, ob vsakem opisu hiše)  in kjer ni naprave za nakup električne energije, bo najemniku podan v naprej določen znesek, mu bo skupaj s ključem dan račun za elektriko, ali pa bo račun dan na vidno mesto znotraj počitniškega doma. Odčitan števec bo napisan na račun, takoj po prihodu. Števec ne kaže decimalk, torej števec pokaže celotne kWh. Tudi morebitne rdeče številke, kažejo stanje celotnih kWh.

Po najemnikovem odhodu, Novasol-ovi  zaposleni ponovno odčitajo števec, ta odčitek pa je osnova za izračun porabe energije. V času od 1. novembra do do 31. marca, bo počitniški dom predhodno ogret na približno 15 stopinj,  če je bil počitniški dom rezerviran ne manj kot tri dni pred potrditvijo najemne pogodbe. V času od 1. novembra do 31. marca se upoštevajo odčitki najemnika, v času do 1. aprila do 31. oktobra pa Novasol odčitki. Notranji bazeni, ki so na voljo v najemnem tednu so ogrevani. To je naravni del visokih standardov teh domov. Dodatni stroški (elektrika, olje) so pričakovani; cene varirajo glede na čas leta, temperaturo vode in velikosti bazena. Temperatura vode je ob prihodu približno 24 stopinj  (vendar se te temperature ne nanašajo na rezervacije sklenjene manj kot 3 dni pred prihodom). Ni pričakovano, da bi bili zunanji bazeni ogrevani in niso na voljo celo leto. Za nadaljne informacije v katalogu ali na internetu glej »Dobro je vedeti«

 

7.2 Telefon

Možna uporaba telefona, bo prav tako poravnana ob odhodu. Znesek bo poravnan skupaj s porabo električne energije.

 

8. Pologi in plačila na račun za stroške porabe

Glede na želje lastnika počitniškega doma je dokončanje najemne pogodbe, v nekaterih primerih, odvisno od plačila na račun za stroške porabe  in v nekaterih primerih tudi polog. Stroški porabe in polog bodo v gotovini zaračunani ob plačilu najemnine, ko najemnik vzame ključ. Plačilo stroškov porabe na račun služi za porabe energije, telefona, ipd. Polog je namenjen lastniku, kot jamstvu v primeru povzročene škode ali pomanjkljivem končnem čiščenju v najetih prostorih. Če je polog zaračunan, je višina zneska odvisna od velikosti počitniškega doma, njegove opreme, dolžine bivanja in namena uporabe/najema počitniškega doma.

V primeru, da se je najemnik dogovoril za pogodbo z dodatno opremo (npr. motorni čoln) direktno z lastnikom počitniškega doma in ne z Novasolom kot agentom, se najemniku lahko zaračuna dodaten polog. Višina zneskov pologa in stroškov uporabe, so navedeni v katalogu ali na spletni strani.

Poravnanje stroškov porabe na račun bodo izvedeni, v najkasneje treh tednih po odhodu najemnika iz počitniškega doma. kakršnakoli škoda ali pomanjkljivo čiščenje, ter administrativni stroški bodo odbiti od vračila pologa. V primeru, da zgoraj navedena škoda presega znesek pologa, ali če so stroški uporabe višji, kot so navedeni na računu, bo najemniku zaračunan višek zneska.

V primeru mladostne skupine, glej 2 (2), v primeru da čas najema presega 14 dni, ter v primeru, da bo počitniški dom najet iz nepočitniških razlogov, je Novasol, njegov predstavnik ali lastnik počitniškega doma upravičen zaračunati povišan polog v vrednosti 400£ po osebi, za vse osebe katerim je bil počitniški dom oddan. Plačilo bo zaračunano za enega ali več končnih čiščenj, odvisno od trajanja najema.  

 

9. Končno čiščenje

Najemnik mora počitniški dom zapustiti urejen in temeljito očiščen. Najemnik naj bo posebej pozoren na čiščenje hladilnika, zamrzovalnika, štedilnika, pečice in sanitarnih inštalacij. Hiša naj bo po uporabi vedno taka, kot bi jo najemnik želel prejeti. Končno čiščenje je lahko proti plačilu naročeno tudi s strani Novasol-a ali lastnika počitniškega doma. Zaradi obveznosti, ki jih ima lastnik počitniškega doma, najemniku ni dovoljeno da bi čistil zunanji partner.

Kakršno koli pomankljivo čiščenje bo najemniku zaračunano. Naročeno čiščenje ne izvzame obveznosti do pomivanja posode, praznenje hladilnika in ureditev znotraj in okrog počitniškega doma. V primeru mladostne skupine (glej odstavek 2.2) lahko lastnik ali predstavnik počitniškega doma zahteva obvezujoče čiščenje ter v primeru najemnega obdobja več kot 21 dni, lahko lastnik ali predstavnik počitniškega doma zahteva obvezujoče čiščenje že po 14 dneh in nato vsak sledeč teden.

 

10. Škoda

S počitniškim domom najemnik ravna odgovorno in je dolžan vrniti najete prostore v enakem stanju, kot jih je prejel, razen normalnih obrab. Za morebitno škodo, ki je v počitniškem domu in/ali na inventarju nastala v času najema s strani najemnika ali kogar koli, ki so s strani najemnika imeli dostop do počitniškega doma, najemnik odgovarja lastniku. Če je najemnik odgovoren za manjšo škodo ali izginotje osebne lastnine, Novasol krije do 135 € na najemno obdobje, če najemnik izpolne zahtevo za povrnitev nastalih stroškov, ki se nahaja v počitniškem domu. Škoda, ki je bila povzročena  v/na počitnikem domu in/ali na inventarju v času najemnega obdobja mora biti takoj prijavljena Novasol-u, agenciji Neptun, lastniku počitniškega doma ali njegovemu predstavniku. Vsaka pritožba zaradi škode povzročena v najemnem obdobju se, če je bila takšna napaka sporočena in jo je mogoče ugotoviti z običajno pozornostjo, uveljavlja v treh tednih po koncu najemnega obdobja, razen če je najemnik goljufal. Med vsakim najemnim obdobjem, bo Novasol ali lastnik počitniškega doma, delal kontrolo doma in inventarja, kjer bo ugotovljena eventuelna škoda ali pomanjkljivo čiščenje.


11. Napake, pritožbe in rešitve

V primeru, da najemnik ob prevzetju počitniškega doma opazi pomanjkljivo čiščenje, škodo ali napake, najemnik takoj poda pritožbo. Pritožbe, ki se nanašajo na čiščenje bodo obravnavane takoj. Pritožbe, ki se nanašajo na škodo ali napake bodo obravnavane takoj, ko bo mogoče, vendar ne kasneje od 72 ur, od potrditve najemnega obdobja ali od najdbe škode ali napake. Pritožba bo dana lastniku počitniškega doma, njegovemu predstavniku ali lokalni Novasol pisarni. Če kontaktirate Novasol-ovo pisarno izven odpiralnega časa, lahko za dodatne informacije uporabite številko +45 97 97 57 57. Najemnik naj pridobi ime zaposlenega na Novasol-u, ki je pritožbo sprejel. V času bivanja e-maili ne bodo upoštevani. Najemnik si prizadeva, da se napake in škoda ne povečujejo, in si poskrbi da imata Novasol in lastnik počitniškega doma zaradi posledic čim manj izgube.

V primeru pritožbe, najemnik Novasol-u dopušča razumen časovni rok za rešitev ali popravilo škode. Zgodnji odhod pred koncem najemnega obdobja, brez predhodnega dogovora z Novasol-om, je najemnikov lasten strošek in tveganje. Najemnik tvega možno odpoved pogodbe in izgubo pravice do odškodnine ali znižanja cene, saj najemnik tako Novasol-u onemogoča rešitev ali popravilo škode ter premestitev v drug počitniški dom.

Novasol si pridružuje pravico do rešitve katere koli pritožbe s premestitvijo najemnika v drug počitniški dom s podobno ceno in kakovostjo, če je to mogoče. Ta odločitev bo sprejeta po presoji Novasol-a. Če po mnenju najemnika pritožba v času najemnega obdobja ni bila primerno rešena, bo pritožba pisno posredovana Novasol-u za nadaljnje reševanje, najkasneje v 14 dneh od konca najemnega obdobja.

Pisne pritožbe bodo naslovljene na:

Agencija Neptun d.o.o., Delavska ulica 1, 4270 Jesenice, Slovenija, ali preko e-maila na info@hisanamorju.si

ali

NOVASOL AS, attn: Customer Care, Sovej 2, DK – 6792 Romo, ali preko e-maila na kundeservice@novasol.dk

Novasol ne bo sprejel pritožb na podlagi, da so drugi najemniki dobili boljši počitniški dom, kot je bilo opisano v katalogu. Novasol bo v vseh primerih skušal izpolniti vsako podano željo, kot na primer lokacija počitniškega doma, ipd., vendar tega ne garantira.

Vsaka odgovornost za škodo, bo vključevala samo direktno, finančno škodo. Tako Novasol in lastnik počitniškega doma ne moreta biti odgovorna za posredno škodo (posledična škoda) ali za škodo nefinančne narave (nepremoženjska škoda)


12. Novasol kot agent

Novasol je agent za oddajanje počitniških domov in ni lastnik le-teh. Odgovornosti in obveznosti  bodo tako stvar lastnika počitniškega doma. Novasol bo varoval interese lastnika počitniškega doma, v povezavi z dokončanjem najemništva. Če, v nasprotju z Novasol-ovimi pričakovanji, najemništva ni mogoče izpolniti zaradi razlogov izven Novasol-ovih zmožnosti, npr. zaradi prodaje, ki je sodno izdalo sodišče, ali zaradi lastnikove kršitve pogodbe ipd., je Novasol upravičen do prekitnitve najema. Najemnina, ki jo je najemnik že plačal bo takoj povrnjena s strani Novasol-a. Novasol je upravičen da najemniku ponudi novo, podobno, alternativno namestitev na enaki lokaciji in po enaki ceni.

13. Lokacija

Počitniški dom se nahaja v okraju, kjer velja zakonodaja države okraja.


14.  Izredni dogodki

14.1 Če je dokončanje najema onemogočeno ali oteženo zaradi hujših dogodkov/sile, npr. vojna, naravne katastrofa, onesnaženje, suša, drugi vremenski pogoji, epidemija, zaprtje meja, prometni pogoji, motnja v valutni izmenjavi, stavka in druge višje sile, katerih ni bilo mogoče predvideti v času vstopa v najemno pogodbo, sta Novasol in lastnik počitniškega doma upravičena do prekinitve najemne pogodbe. Novasol in lastnik ne moreta biti odgovorna za zgoraj navedene dogodke. V primeru višje sile, bo Novasol pokril vse stroške, vključno s prijavnino,  povezane s prekinitvijo pogodbe.

14.2 Tako lastnik počitniškega doma, kot Novasol, ne moreta biti odgovorna za napade insektov v počitniškem domu, niti za krajo, škodo in podobno, povzročena na najemnikovi lastnini.

 

15. Dodatne informacije

15.1 Če najemnik naredi poseben, pisen dogovor z Novasol-om, ki se na enem ali več področjih razlikuje od običajnih najemnih pogojev, bodo efektivni drugi Novasol-ovi pogoji najema.

15.2 Počitniški domovi se oddajajo v najem zaporedno, tako kot so bili najeti.

15.3 Novasol si pridružuje pravico do napak pri tisku in slikah.

15.4 Novasol je v katalogu in na internetu navedel podatke kar se da točno. Ker so počitniški domovi privatna lastnina, se lahko pojavijo spremembe pri danih informacijah. Novasol za take spremembe ne bo odgovoren.

15.5 Novasol-ov katalog se navezuje na najemna obdobja z datumom prihoda od 10. januarja 2015 do 9. januarja 2016

15.6 Za najem počitniškega doma z datumom prihoda po 9. januarju 2016, bodo veljali pogoji navedeni v naslednjem katalogu, ki bo na voljo najkasneje januarja 2016.

15.7 Vsa poslovna uporaba kataloga, vključeno z delno ali celotno ponovitvijo, je pod trenutno zakonodoajo prepovedana.

15.8 V katalogu in na naši spletni strani priporočamo branje rubrike »Dobro je vedeti«, saj to sestavlja osnovo pogodbenih pogojev.

© Copyright June 2014
NOVASOL is a member of the Association of Danish Holiday House Letters that has established a board of appeal handling complaints from tenants who were not able to fi nd a satisfactory solution with the rental agency.

For further information, see www.fbnet.dk

or contact:

The Association of Danish Holiday House Letters
Amagertorv 9, 2
DK - 1160 København K
Email: info@fbnet.dk